Procedury bezpieczeństwa Covid-19

Drodzy Państwo,

W związku z epidemią koronawirusa i chorobą COVID-19 oraz w trosce o Wasze bezpieczeństwo przedstawiamy informacje dotyczące funkcjonowania naszej placówki w tym trudnym okresie. Na chwilę obecną Szkoła Języków Obcych ENGLINK pozostaje otwarta i wszystkie zajęcia odbywają się według planu. Jednak, ze względów bezpieczeństwa, prosimy o umawianie się na dodatkowe spotkania telefonicznie lub pocztą elektroniczną. W razie jakichkolwiek zmian będziemy Państwa powiadamiać na bieżąco. Równocześnie informujemy, że będziemy prowadzić dokumentację pod kątem wykluczenia wszelkich niebezpiecznych objawów. Dbając o zwiększenie standardów higieny oraz bezpieczeństwa, wprowadziliśmy dodatkowe działania, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich słuchaczy i pracowników:

 • Przy głównym wejściu do placówki oraz w toaletach umieściliśmy dozowniki z płynem do
  dezynfekcji rąk – prosimy wszystkich o skorzystanie z nich od razu po wejściu, a także przed
  wyjściem.
 • Witamy się bez podawania sobie rąk.
 • Używamy wyłącznie swoich przyborów piśmienniczych.
 • Przychodzimy na umówioną godzinę, unikamy przychodzenia na zajęcia wcześniej. Ma to na celu ograniczenia ilości osób w placówce do minimum. Słuchacze, którzy pojawią się na zajęcia wcześniej, mogą zostać poproszeni o poczekanie na zewnątrz.
 • Prosimy, aby na zajęcia zgłaszali sami słuchacze, bez osób towarzyszących.
 • Przed zajęciami będą Państwo poproszeni o dodatkowe informacje odnośnie swojego stanu zdrowia.
 • W poczekalni należy zachować dystans, co najmniej 1,5 metra od drugiej osoby.
 • Sale są regularnie wietrzone a stoliki dezynfekowane.
 • Na stolikach mogą być zamontowane osłony ochronne, przeciwwirusowe.
 • Prosimy stosować się do przepisów zewnętrznych, m.in. dotyczących noszenia maseczki lub przyłbicy ochronnej na twarz w pomieszczeniach zamkniętych.
 • W zależności od sytuacji epidemiologicznej zajęcia stacjonarne mogą być tymczasowo zamienione na zajęcia w systemie on-line.

Jesteśmy przekonani, że dzięki tym procedurom zajęcia u nas będą dla Państwa komfortowe i bezpieczne. Bezpieczeństwo leży w interesie nas wszystkich, dlatego:

 • jeżeli występują u Państwa kaszel, gorączka lub inne objawy przeziębienia, prosimy o pozostanie w domu,
 • jeżeli w ciągu ostatnich tygodni przebywali Państwo w rejonach szczególnej transmisji koronawirusa, mieli Państwo kontakt z osobą chorą lub zakażoną – prosimy o umówienie się na zajęcia on-line lub przełożenie zajęć i obserwację swojego stanu zdrowia przez min. 14 dni
  oraz o postępowanie zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego (https://gis.gov.pl/),
 • w przypadku kaszlu lub kichnięcia prosimy o zasłonięcie ust i nosa zgiętym ramieniem lub chusteczką higieniczną, a następnie wyrzucenie jej do kosza i dezynfekcję dłoni,
 • prosimy o przestrzeganie podstawowych zasad, takich jak unikanie dotykania rękami oczu, nosa i ust oraz unikanie dotykania powierzchni, których mogły dotykać inne osoby 

Serdecznie dziękujemy za współpracę oraz wyrozumiałość.
Szkoła Języków Obcych ENGLINK.