SKIEROWANIE NA KURS

 
                                                                                                                
Data ................................

                                                                  SKIEROWANIE

 Niniejszym .......................................... zobowiązuję się do pokrycia ceny za kurs języka

angielskiego swojego pracownika Pana/Pani ..............................................................................

w wysokości ............................. zł. (słownie: .............................................................................)

na podstawie faktury wystawionej przez Englink, Ada Pośnik, Paweł Pośnik w Grójcu płatnej

przelewem w ciągu 14 dni od daty wystawienia.

 W związku z powyższym prosimy o wystawienie faktury według następujących danych: 

Pełna nazwa lub firma przedsiębiorcy ......................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

Dokładny adres siedziby: ............................................................................................................. 

....................................................................................................................................................... 

NIP: .......................................................................... 

                                                                            Podpis i pieczątka osoby upoważnionej do
                                                                                    reprezentowania przedsiębiorcy. 

                                                                                  ....................................................................

Pobierz plik -  skierowanie.doc

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

 
 

Menu

Oferta
Rodzaje Kursów
Formy Szkolenia
Pakiet Szkoleniowy
Informacje dla Koordynatorów
Szkolenia w Anglii
Poziomy Biegłości Językowej
Skierowanie na Kurs
 

ENGLINK © 2007