METODOLOGIA

  
     Szkoła Języków Obcych
ENGLINK wykorzystuje nowoczesną metodę komunikatywną wzbogaconą skutecznymi elementami klasycznych technik nauczania i podejścia leksykalnego. Umożliwia to słuchaczom szybkie przełamanie bariery językowej oraz poznanie zwrotów i wyrażeń potrzebnych do skutecznego komunikowania się. Na naszych zajęciach lektorzy twórczo wykorzystują ćwiczenia i gry językowe angażujące emocje i zwiększające motywację uczącego się. Wytwarzane sytuacje językowe naśladują rzeczywistą komunikację. Ćwiczenia konwersacyjne w parach i grupach oraz częste dyskusje pozwalają efektywnie wykorzystać czas przeznaczony na mówienie dla każdego studenta. Zajęcia koncentrują się na rozwinięciu zdolności porozumiewania się w języku obcym, zarówno w codziennych sytuacjach życiowych, jak i w sytuacjach związanych z działalnością zawodową słuchaczy – takich jak np. spotkania, prezentacje, negocjacje, prowadzenie korespondencji.
      Słuchacze ENGLINK korzystają z najnowszych podręczników i innych materiałów dydaktycznych renomowanych wydawnictw, w zależności od potrzeb i stopnia zaawansowania znajomości języka. Nasi lektorzy czuwają nad postępami poszczególnych słuchaczy. Regularnie przeprowadzane są testy kontrolne zarówno ustne jak i pisemne. Pod koniec każdego semestru nasi studenci otrzymują raporty o postępach poszczególnych słuchaczy podczas trwania kursu. Szkoła gwarantuje ciągłość nauki.
 

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

 

Menu

O Nas
Kadra Nauczycielska
Metodologia
Miejsce Prowadzenia Działalności
Galeria 

ENGLINK © 2007