SZKOLENIA DLA FIRM

  
     Szkoła Języków Obcych „ENGLINK“ jest instytucją szkoleniową działającą na rynku od 1995 roku. Oferujemy szkolenia w zakresie języków obcych dla wszystkich grup wiekowych o różnym poziomie zaawansowania. Prowadzimy szkolenia dla przedsiębiorstw oraz osób prowadzących działalność gospodarczą. Nasze bogate doświadczenie, dostosowanie formy pracy do potrzeb uczestników szkoleń, nowoczesne techniki i skuteczne metody dydaktyczne są gwarancją jakości.

   Celem naszego szkolenia jest doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie języków obcych. Jest to czynnik niezbędny do poprawy konkurencyjności na rynku w kontekście wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

   Zmiany zachodzące w życiu społeczno-gospodarczym skutkują koniecznością odpowiedniego przygotowania ludzi tak aby mogli odnaleźć się w nowej sytuacji. Szczególnie ważne jest zlikwidowanie poczucia zagrożenia wywołanego brakiem umiejętności niezbędnych do wykonywania nowych zadań i przystosowanie się do nowych wymagań. Niedostateczna edukacja w zakresie znajomości języków obcych w kontekście postępu technologicznego, organizacyjnego oraz globalizacji skutkuje negatywnymi konsekwencjami dla przemian społeczno-gospodarczych. O sile gospodarki w coraz większym stopniu decyduje zdolność adaptacji potencjału kadrowego przedsiębiorstw do zmieniających się warunków gospodarczych. Mając na uwadze fakt, iż niewystarczający poziom przygotowania w zakresie znajomości języków obcych może stanowić poważną przeszkodę dla skutecznej współpracy, należy podejmować różnego rodzaju działania szkoleniowe i organizacyjne. Szkoła Języków Obcych „ENGLINK” oferuje cykl szkoleń, które pozwolą na rozwój bazy umiejętności oraz potencjału adaptacyjnego kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw, wyposażając ich w umiejętności radzenia sobie w sytuacji zmian społeczno-gospodarczych oraz zwiększając tym samym konkurencyjność przedsiębiorstw.

   Chcemy aby szkolenia były organizowane w sposób jaki Państwo oczekują i potrzebują. Nie zapominamy również o tym, iż nauka powinna być źródłem satysfakcji dla słuchaczy, realizacją ich osobistych celów i ambicji.

   Nasza oferta szkoleniowa zawiera wiele opcji programowych i form szkolenia. Korzystając z naszej wiedzy i doświadczenia - na podstawie przeprowadzonej analizy potrzeb szkoleniowych oraz oceny kompetencji językowej słuchaczy - zaproponujemy Państwu dla poszczególnych grup formę i program szkolenia najbardziej odpowiedni dla osiągnięcia zamierzonych celów nauki.

    Prosimy o kontakt w celu przesłania szczegółowej oferty szkoleń.
 


  
 

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

 

Menu

Oferta
Rodzaje Kursów
Kursy dla Dzieci
Szkolenia dla Firm
Kursy w Anglii
Cennik
Zniżki za kurs
Poziomy biegłości językowej
Galeria
 

ENGLINK © 2007